Prawo Pracy

Dochodzenie zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Dochodzenie zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych – w jaki sposób pracownik może udowodnić wykonywanie pracy w ponadnormatywnym wymiarze godzin? Zanim pracownik zdecyduje się na wystąpienie z pozwem o zapłatę wynagrodzenia za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych, musi pamiętać o zgromadzeniu odpowiednich środków dowodów, które potwierdzą, że pracownik rzeczywiście wykonywał pracę ponad obowiązujące go godziny pracy. Nie ma większego problemu, gdy pracodawca prowadzi rzetelną ewidencję czasu pracy, ale z mojego doświadczenia wynika, że ewidencja ta stanowi jedynie podstawę do ustalenia obecności/nieobecności w pracy, a nie stanowi dokumentu rzeczywiście odzwierciedlającego przepracowany przez pracownika czas. Jeśli ewidencja taka jest prowadzona niewłaściwie i nie można ustalić na jej podstawie rzeczywistego czasu pracy pracownika należy poszukać innych środków dowodowych. Przykładowo mogą być to:…