Prawo Cywilne

Prawo cywilne obejmuje swoim zakresem szereg dziedzin dotyczących życia codziennego oraz obrotu gospodarczego. Swoje doświadczenie w zakresie prawa cywilnego (np. umów, rękojmi, robót budowlanych, spadków) pogłębiam od kilkunastu lat. Z prawem cywilnym związany jest sens wykonywanego przeze mnie zawodu – reprezentacja Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Sporządzenie pozwów, środków zaskarżenia oraz pism procesowych i przedprocesowych stanowi jeden głównych aspektów wykonywania zawodu radcy prawnego. Z uwagi na obszerność tej dziedziny prawa posiadam wsparcie wykwalifikowanej kadry współpracowników, którzy dają rękojmię należytej ochrony interesów moich Klientów.

Kancelaria zajmuje się:

 • podstawową obsługą przedsiębiorców
 • sporządzaniem opinii prawnych oraz umów cywilnoprawnych
 • udzielaniem porad prawnych w zakresie prawa spadkowego, w tym stwierdzenia nabycia spadku, sprawy dotyczące zachowku, sprawy dotyczące podziału dział majątku spadkowego itp.
 • reprezentowaniem klientów w sporach sądowych
 • prowadzeniem windykacji należności, w tym współpracą z komornikami z całego kraju.

Prawo Rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach rodzinnych. Uważam, że każdy Klient osoba to osobna historia, wymagająca zastosowania indywidualnego podejścia. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwód co pozwala zastosować innowacyjne rozwiązania mające na celu spokojne i sprawne przeprowadzenie Klienta przez sądową procedurę rozwodu. Nadrzędnym celem jakim kieruję się przy prowadzeniu spraw rodzinnych jest dobro dziecka. Dlatego też pomagam sporządzać plany wychowawcze dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci i rodziców, również w sytuacji kiedy jeden z rodziców jest obcokrajowcem lub przebywa za granicą. W tych trudnych chwilach dla Klientów, pomagam w załatwieniu wszelkich formalności, informuję na bieżąco o przebiegu postępowania oraz doradzam w sprawach pozasądowych. Wszystkich moich współpracowników charakteryzuje pełen profesjonalizm, dyskrecja oraz zaangażowanie. Sprawy rodzinne wymagają szczególnego zrozumienia i wsparcia. Szanuję prywatność moich Klientów, oraz zapewniam jak najlepszą opiekę, aż do zakończenia prowadzonego postępowania.

Kancelaria zajmuje się:

 • sprawami o rozwód
 • sprawami o ustalanie daty rozdzielności majątkowych
 • postępowaniami o alimenty, kontakty, władzę rodzicielską
 • pomocą w sporządzaniu rodzicielskich planów wychowawczych
 • sprawami o podział majątku wspólnego
 • sprawami o ubezwłasnowolnienie
 • sprawami o zaprzeczenie, a także ustalenie ojcostwa.

Prawo Pracy

Prawo pracy z uwagi na swoją specyfikę wymaga szerokiego rozeznania nie tylko w kwestiach prawnych, ale również w podatkowych. Posiadam doświadczenie z zakresu prawa pracy, które nabywałam z różnej perspektywy – jako pracownik, pracodawca, a także obsługując klientów (zarówno pracodawców jak i pracowników). Zatrudniając swoich pracowników poznałam wszystkie aspekty związane ze stosunkiem pracy. Swoją wiedzę w zakresie prawa pracy pogłębiam odbywając szkolenia, a także prowadząc zajęcia ze studentami w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

Kancelaria zajmuje się:

 • sporządzaniem regulaminów pracy, wynagradzania
 • pomocą w przygotowywaniu dokumentów dla pracowników, w tym indywidualnych umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, pełnomocnictw dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, kontraktów menadżerskich
 • reprezentowaniem stron w postępowaniach z zakresu prawa pracy, w tym w postępowaniach o ustalenie istnienia stosunku pracy, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, sprostowania świadectwa pracy, mobbing, ochronę dóbr osobistych oraz dyskryminację w stosunkach pracy.

Prawo Nieruchomości

Kancelaria doradzając Klientom w zakresie nieruchomości zajmuje się oceną umów deweloperskich, współpracuje przy sporządzaniu pism z zakresu rękojmi oraz gwarancji. Obsługując deweloperów pomagam w tworzeniu oświadczeń oraz porozumień, wspomagam w rozstrzyganiu sporów z wykonawcami oraz podwykonawcami. Prowadzę obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz Wspólnot Mieszkaniowych zarówno na zasadach stałej współpracy jak pojedynczych zleceń. Przez ostatnie kilka lat poznałam zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w obrocie gospodarczym, w tym ich odmienności w stosunku do podmiotów korporacyjnych. Weryfikuję oraz pomagam w przygotowaniu aktów wewnętrznych tj. statutów, regulaminów centralnego ogrzewania, rozliczania wody, prowadzę windykację należności, na bieżąco śledzę zmiany w prawie spółdzielczym oraz lokalowym. W zakresie prawa nieruchomości nie mogę pominąć obsługi wspólnot mieszkaniowych , a pełniąc funkcję członka zarządu „swojej wspólnoty” poznaję jednocześnie działanie prawa w praktyce.

Kancelaria zajmuje się:

 • obsługą spółdzielni mieszkaniowych
 • sporządzaniem statutów, regulaminów wewnętrznych
 • sporządzaniem projektów uchwał
 • przeprowadzaniem szkoleń
 • reprezentacją w sprawach sądowych
 • udziałem w przebiegu walnych zgromadzeń
 • pełnieniem dyżurów w siedzibie spółdzielni
 • prowadzeniem windykacji należności.