Prawo Nieruchomości

Instytucja wadium przy przetargach w prawie obrotu nieruchomościami.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości jednym z wymagań przystąpienia do przetargu na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości jest wpłacenie przez zainteresowane osoby wadium w wysokości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu sporządzonym przez właściwy organ. Co właściwie kryje się pod pojęciem „wadium” i jaką rolę odgrywa w przetargach ? Wadium jest pewnym ułamkiem ceny wywoławczej, a jego uiszczenie ma na celu zabezpieczenie interesów organizatora przetargu, zwłaszcza przed uchyleniem się uczestnika przetargu od zawarcia umowy, mimo przyjęcia jego oferty. Jego wysokość nie może być niższa niż 5% ceny wywoławczej i wyższa niż 20% tej ceny. Termin wnoszenia wadium wyznaczany jest w ogłoszeniu…