Pobyt ojca w zakładzie karnym, a obniżenie alimentów.

W ubiegłym tygodniu otrzymałam uzasadnienie wyroku sądu II instancji, w którym sąd zajmował się kwestią obniżenia alimentów na małoletnie dziecko z uwagi na osadzenie ojca małoletniego w zakładzie karnym.

Sąd oddalił powództwo ojca i podzielił argumentację podnoszoną w przygotowanych przez Kancelarię pismach procesowych. Sąd stoi na stanowisku, że ojciec w niwecz obraca swoje ojcostwo wobec małoletniego dziecka oraz nie daje przyzwolenia na to, aby ojciec dziecka alimentów nie płacił. Skoro ojciec poprzez popełnienie umyślnego przestępstwa znalazł się w miejscu odosobnienia, a nadto zrzekł się prawa do zatrudnienia to nie może takich czynności podejmować kosztem dziecka. W ocenie sądu ojciec powinien skupić swoje zainteresowania na tym, aby podejmować zatrudnienie w warunkach odosobnienia i nie ma prawa lekceważyć swojego obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka. W tej sytuacji sąd w całości podzielił stanowisko, że obowiązkiem rodziców jest alimentowanie dziecka, a rodzic, który z własnej winy znalazł się w niekorzystnej dla siebie sytuacji, nie może jej polepszać kosztem swojego małoletniego dziecka.