Czy można ograniczyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom?

Władza rodzicielska to nie tylko prawo, ale przede wszystkim obowiązek wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Przepisy prawa przewidują jednak sytuacje, w których władza ta może być wykonywana w sposób nieprawidłowy i umożliwiają, w przypadku kiedy dobro dziecka jest zagrożone, ograniczenie tej władzy. Dotyczyć może ono nie tylko jednego rodzica, ale także obydwu jednocześnie. Sąd ma możliwość wydania w takich sytuacjach odpowiednich zarządzeń, na mocy których np. zobowiąże rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny czy podda wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego. Wydanie takie zarządzenia nie zawsze jednak oznacza, że trudności w wykonywaniu władzy rodzicielskiej są przez rodziców zawinione. Chodzi bowiem o udzielenie rodzicom pomocy potrzebnej do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej i usunięcia wszelkiego rodzaju zagrożeń dobra dziecka. Zaznaczenia wymaga w tym przypadku, że w mojej ocenie na podstawie art. 106 kodeku rodzinnego i opiekuńczego jeżeli dobro dziecka przestanie być zagrożone, a rodzice w sposób prawidłowy zaczną władzę wykonywać, sąd może zmienić swoje zarządzenia.