Instytucja wadium przy przetargach w prawie obrotu nieruchomościami.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości jednym z wymagań przystąpienia do przetargu na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości jest wpłacenie przez zainteresowane osoby wadium w wysokości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu sporządzonym przez właściwy organ. Co właściwie kryje się pod pojęciem „wadium” i jaką rolę odgrywa w przetargach ?